กดดูอันดับ Lucky VJ

กดดูอันดับ Lucky VJ
Lucky Code ปุ๊บปั๊บรับโชคตอนรับปีใหม่
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม
25 ธันวาคม 63 (18.00) – 4 มกราคม 63 (23.59)
รายละเอียดกิจกรรม
1. ผู้เล่นที่ใส่ Lucky code VJ แต่ละคนจะต้องมียอดTurnover 3M ขึ้นไป
VJ ถึงจะมีสิทธิ์รับรางวัลยอด Turnover จะนับรวมทั้ง 16 เกมส์สามารถรวมกันได้

Turnover คืออะไร

2.ยูสที่กรอกโค้ดวีเจในระยะเวลากิจกรรมและมี Turnover 5M ขึ้นไป
จะได้รับรางวัล 30,000 คูปอง (จำกัด 10 อันดับที่มียอด Turnover สูงสุด)

รวมเกมส์ที่ร่วมกิจกรรมใส่
Luckycode

รางวัลกิจกรรมวีเจ
อันดับ 1 รับรางวัล 500,000 คูปอง
อับดับ 2 รับรางวัล 300,000 คูปอง
อับดับ 3 รับรางวัล 200,000 คูปอง
อันดับ 4 – 10 รับรางวัล 100,000 คูปอง
รางวัลกิจกรรมผู้เล่น
อันดับ 1-10 รับรางวัล 30,000 คูปอง

รางวัลรวม 2,000,000 คูปอง
เงื่อนไขการรับรางวัล
อันดับที่ 1 VJ จะต้องมียอด ยูสเซอร์ กรอก Code 10 คน ขึ้นไป
กรณีไม่ถึงที่กำหนด แต่เกิน 8 คน จะได้รับ 300,000 คูปอง

อันดับที่ 2 VJ จะต้องมียอด ยูสเซอร์ กรอก Code 8 คน ขึ้นไป
กรณีไม่ถึงที่กำหนด แต่เกิน 5 คน จะได้รับ 200,000 คูปอง

อันดับที่ 3 VJ จะต้องมียอด ยูสเซอร์ กรอก Code 5 คน ขึ้นไป
กรณีไม่ถึงที่กำหนด แต่เกิน 3 คน จะได้รับ 100,000 คูปอง

อันดับที่ 4-10 VJ จะต้องมียอด ยูสเซอร์ กรอก Code 3 คน ขึ้นไป
กรณีไม่ถึงที่กำหนด แต่เกิน 2 คน จะได้รับ 50,000 คูปอง

(อันดับที่ 1-10 VJ จะต้องมียอด ยูสเซอร์ กรอก Code 1 คน ขึ้นไป
และ ยูสเซอร์ ที่กรอก ต้องมียอด Turnover 3M คูปอง ขึ้นไป
จึงจะได้รับรางวัล 10,000 คูปอง)

หมายเหตุ
– VJ ที่ไม่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลกิจกรรม
– ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
– กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
– ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
– เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
– คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้