การส่งของขวัญ

วิธีส่งของขวัญ
เข้าห้องดู VJ ที่กำลัง ไลฟ์อยู่ กดที่รูปกล่องของขวัญ จะสามารถเลือกของขวัญที่ต้องการส่งให้ VJ ได้
โดยแต่ละชิ้นจะมีรายละเอียดไม่เหมือนกัน (ของขวัญสามารถเพิ่มจำนวนการส่งแต่ละครั้งได้โดยการกด
ซ้ำที่ของขวัญชิ้นเดิม) กด Send เพื่อส่งของขวัญ หากต้องการส่งเพิ่มสามารถกดที่รูปของขวัญ
ด้านขวาล่างเพื่อส่งได้ทันที