ของขวัญพิเศษ

ของขวัญพิเศษ
นอกจากของขวัญทั่วไปแล้ว Mlive ยังมีของขวัญพิเศษ (Special) ที่มีเอฟเฟคต่างกันด้วย!!!