ป๊อกเด้ง แรงดีเด้งถี่

กดดูอันดับ Pockdeng
ป๊อกเด้ง แรงดีเด้งถี่
แจกรางวัลรวม 600,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
20 ม.ค. 2564 (18.00น.) – 27 ม.ค. 2564 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
ผู้เล่นที่มียอด Turnover มากที่สุด
ในระยะเวลากิจกรรม 30 อันดับแรกจะมีสิทธิได้รับรางวัล
รางวัลกิจกรรม
อันดับที่ 1 รับรางวัล 200,000 คูปอง
อันดับที่ 2 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับที่ 3 รับรางวัล 60,000 คูปอง
อันดับที่ 4-10 รับรางวัล 20,000 คูปอง
อันดับที่ 11-30 รับรางวัล 5,000 คูปอง

แจกรางวัลรวม 600,000 คูปอง
เงื่อนไขการรับรางวัล
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-3 ต้องมียอด Turnover 3M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 4-10 ต้องมียอด Turnover 1M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 11-30 ต้องมียอด Turnover 500K ขึ้นไป
เงื่อนไขรางวัลรอง
สำหรับผู้ติดอันดับแต่ยอดไม่ตรงเงื่อนไขการรับรางวัลหลักจะได้รับรางวัลรองดังนี้
อันดับ 1มียอด Turnover 1.5M ขึ้นไป รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับ 1-3 มียอด Turnover 1M ขึ้นไป รับรางวัล 20,000 คูปอง
อันดับ 1-10 มียอด Turnover 500K ขึ้นไป รับรางวัล 5,000 คูปอง
อันดับ 1-30 มียอด Turnover 300K ขึ้นไป รับรางวัล 3,000 คูปอง

หากแต่ละอันดับทำเงื่อนไขรางวัลรองไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover 100K ขึ้นไป
จะได้รับรางวัล 1,000 คูปอง

หมายเหตุ
– กิจกรรมนี้ไม่เข้าร่วมเงื่อนไขติดอันดับกิจกรรมอันดับที่ 1-10
และ อันดับที่ 1-15 แต่ละเดือนของวีเจสัญญาเก่า
– ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
– กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
– ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
– อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
– เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive