ระบบอั่งเปา

ของขวัญพิเศษอั่งเปา
กดที่ของขวัญ Bonus Rain ใส่จำนวนคูปองที่ต้องการแจกขั้นต่ำ 10,000 คูปอง
จากนั้นกดปุ่ม Launch Red Rain

จะมีซองอั่งเปาโปรยลงมาบนหน้าจอ ทุกคนในห้องสามารถกดที่ซองเพื่อสุ่มรับคูปองได้
หลังจากจบจะมีอันดับคะแนนคูปองที่ได้รับหากคะแนนไม่แสดง สามารถกดที่ซองแดงเล็กๆ
ในข้อความเพื่อเปิดหน้าต่างคะแนนได้