ระบบ VIP

MLive ระบบ VIP
รายละเอียด
ภายใน 30 วัน, เมื่อเติมคูปองสะสมครบถึงยอดที่กำหนดจะได้รับสิทธิ์ VIP ระดับนั้นทันที
กรณีที่มี VIP อยู่แล้ว ถ้าภายใน 30 วัน เติมสะสมคูปองถึงยอดขั้นปัจจุบัน
จะต่ออายุ VIP ให้สูงสุด 30 วัน (ตัวอย่าง: มี RED VIP เหลือ 15 วัน หากภายใน 30 วัน
เติมสะสมได้ 15,000 คูปอง จะกลายเป็น RED VIP คงเหลือ 30 วัน)
กรณีที่มี VIP อยู่แล้ว ถ้าภายใน 30 วัน เติมสะสมคูปองถึงยอด VIP ระดับถัดไป
ประดับVIP จะอัพขึ้นและมีอายุ 30 วันแค่ (ตัวอย่าง: มี RED VIP เหลือ 15 วัน หากภายใน 30 วัน
เติมสะสมได้ 100,000 คูปอง จะกลายเป็น Purple VIP คงเหลือ 30 วัน)
VIP จะหมดอายุทันทีเมื่อครบ 30 วัน
ถ้าไม่มีการเติมเงินเข้ามาหรือยอดการเติมเงินภายใน 30 วันไม่ถึงที่กำหนด
(ตัวอย่าง: เมื่อหมดอายุ Silver Crown VIP ถ้ามียอดเติมสะสม 30 วันแค่ 150,000 คูปอง
(ไม่ถึงระดับของ Silver Crown VIP ที่ 250,000 คูปอง) จะกลายเป็น Normal ทันที )
เริ่มนับยอดเติมคูปองสะสมตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม เวลา 17.00น. เป็นต้นไป
หมายเหตุ
– ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหากเกิดปัญหาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด