เปิดปุ๊บรับปั๊บ

เปิดปุ๊บรับปั๊บ
ระยะเวลากิจกรรม
14 ม.ค 2564 -จนกว่าของรางวัลจะหมด

เปิดปุ๊บรับปั๊บ ชวนพี่ๆ และ น้อง วีเจ มาเปิดร้านกับเราใน Msell
รับไปเลยปฎิทิน Mcat จำนวน 1 เล่ม
รีบมาเปิดกันเยอะๆ นะ ของรางวัลมีจำนวนจำกัด
รางวัลสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม
– ปฎิทิน Mcat จำนวน 1 เล่ม ต่อจำนวน 1 ร้านค้า
– ของรางวัลปฎิทิน Mcat มีจำนวน 15 เล่ม
รายละเอียดกิจกรรม
– มาเปิดร้านใน Msell ลงรูปสินค้าอย่างน้อย 3 ชิ้น

หมายเหตุ
– ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– การร่วมกิจกกรมต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
– ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบ
และยินยอมปฎิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกกรมฉบับนี้โดยไม่มีข้อโตแย้งใดๆ ทั้งสิ้น
– คำตัดสินของผู้จัดกิจกรรมให้ถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี
– สินค้าและรูปภาพที่ลงขาย จะต้องเหมาะสมและมีคุณภาพ
หากทีมงานตรวจสอบแล้วว่าไม่เหมาะสมหรือสินค้าไม่มีคุณภาพ
จะตัดสิทธิ์ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Official : @msell