Baccarat Rookie น้องโชว์เก๋า

กดดูอันดับ Baccarat
Baccarat Rookie น้องโชว์เก๋า
ร่วมชิงรางวัลรวม 41,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
15 ม.ค. 2564 (18.00น.) – 22 ม.ค. 2564 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
ผู้เล่นที่มียอดTurnover มากที่สุดในระยะเวลากิจกรรม 30 อันดับแรก
รางวัลกิจกรรม
อันดับที่ 1 รับรางวัล 3,000 คูปอง
อันดับที่ 2-10 รับรางวัล 2,000 คูปอง
อันดับที่ 11-30 รับรางวัล 1,000 คูปอง

รางวัลรวม รางวัล 41,000 คูปอง
เงื่อนไขการรับรางวัล
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1 จะต้องมียอด Turnover 1.5m ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 2-10 จะต้องมียอด Turnover 1m ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 11-30 จะต้องมียอด Turnover 500K ขึ้นไป
*หาก Turnover เกินกว่า 1.5Mจะไม่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมนี้*
แต่จะได้เข้าไปอยู่ในกิจกรรมหลักแทน

เงื่อนไขรางวัลรอง
สำหรับผู้ติดอันดับแต่ยอดไม่ตรงเงื่อนไขการรับรางวัลจะได้รับรางวัลรองดังนี้
อันดับ 1 – 3 มียอด Turnover 1M ขึ้นไป รับรางวัล 2,000 คูปอง
อันดับ 1 – 30 มียอด Turnover 500K ขึ้นไป รับรางวัล 1,000 คูปอง
หากแต่ละอันดับทำเงื่อนไขรองไม่ครบตามที่กำหนดแต่มียอด
Turnover 100K ขึ้นไปจะได้รับรางวัล 500 คูปอง

หมายเหตุ
– กิจกรรมนี้ไม่เข้าร่วมเงื่อนไขติดอันดับกิจกรรมอันดับที่ 1-10
และ อันดับที่ 1-15 แต่ละเดือนของวีเจสัญญาเก่า
– ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
– กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
– ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
– อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
– เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive