Bonus Jackpot Champion

 

อันดับวีเจที่มี “คะแนนรวม” มากที่สุด

61776895
[8❽8]?ForFilm♾

56199912
[Zol]เรียกอรสิ✨

65785440
???•tookta?

อันดับคะแนนสะสม “รอบที่ 4”

56199912
[Zol]เรียกอรสิ✨

65785440
???•tookta?

60165287
VR1?nanny?

Bonus Jackpot Champion
วีเจที่ได้รับคะแนน รับ-ส่ง ของขวัญมากที่สุด
ตามเงื่อนไขจะได้รับรางวัล

26 ธ.ค. 63 (00.01น.) – 25 ม.ค. 64 (22.00น.)

1. วีเจที่สะสมคะแนนรับ-ส่ง (JR) มากที่สุดอันดับ 1 – 10 จะได้รับรางวัล
2. จะต้องมีคะแนนรับ-ส่งของขวัญระดับเลเวล 1 ขึ้นไป
3. วีเจที่ทำคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 – 5 ของแต่ละสัปดาห์
จะได้รับยอดโบนัสพิเศษ
รางวัลโบนัสรายสัปดาห์ดังนี้
อันดับ 1 ได้รับ 3,000 บาท
อันดับ 2 ได้รับ 1,000 บาท
อันดับ 3 ได้รับ 500 บาท
อันดับ 4 ได้รับ 300 บาท
อันดับ 5 ได้รับ 200 บาท
4. รอบโบนัสพิเศษรายสัปดาห์ตามรายละเอียดด้านล่าง

รอบที่ 1 วันที่ 26 ธ.ค. 63 (00.01) – 1 ม.ค. 64 (22.00)
รอบที่ 2 วันที่ 1 ม.ค. 64 (22.01) – 8 ม.ค. 64 (22.00)
รอบที่ 3 วันที่ 8 ม.ค. 64 (22.01) – 15 ม.ค. 64 (22.00)
รอบที่ 4 วันที่ 15 ม.ค. 64 (22.01) – 22 ม.ค. 64 (22.00)
หมายเหตุ
– VJ ranking ขอสงวนสิทธิ์ให้เข้าร่วมเฉพาะวีเจ
ที่เซ็นสัญญาเงินเดือนเรทโบนัสแตกเท่านั้น
– VJ ที่ร่วมกิจกรรมนับเฉพาะการจัดรายการและพูดคุยกับผู้เล่นเท่านั้น
ในกรณีนอนส่องห้องเปล่าพื้น เพดาน จอดำ หรือทำสิ่งไม่เหมาะสม
กับการจัดรายการจะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
– ประกาศผลกิจกรรมภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
– หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยทีมงานจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
– เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
– คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
– วีเจที่ได้รับรางวัลเงินสด หากหลังจบกิจกรรมวีเจไม่สามารถแอคทีฟ ชมไลฟ์
ได้อย่างน้อย 10 ชม. 3 วัน ขึ้นไป หรือมีผิดกฏ วีเจจะไม่ได้รับเงินรางวัลกิจกรรม.