Cupid

อันดับวีเจที่ได้รับ “Cupid” มากที่สุด

63519969
[ჯდ]Cella?

65369523
555องค์โรคจิต

54448724
[ჯდ]Sweetmims

อันดับยูสที่ส่ง “Cupid” มากที่สุด

54277442
Diplomat

64999690
sa

30361007
?m@S_jEnGk0L?

กดดูอันดับเพิ่มเติม
Cupid
วีเจที่ได้รับ Cupid ตามเงื่อนไข
และผู้เล่นที่ส่ง Cupid ตามเงื่อนไขจะได้รางวัล
ระยะเวลากิจกรรม
18 ม.ค. 64 (22.01น.) – 25 ม.ค. 64 (22.00น.)
รายละเอียดกิจกรรม

Cupid

ลดราคาพิเศษเหลือ 10,000 คูปองในช่วงเวลากิจกรรม
คูปองที่วีเจได้จากของขวัญในช่วงกิจกรรม : 2,800 คูปอง

หมายเหตุ :จะต้องมียอดของขวัญกิจกรรมรวมทั้งหมดในช่วงเวลากิจกรรม
ขั้นต่ำ 20 ชิ้นขึ้นไปหากไม่ถึงตามที่กำหนดจะได้รับเฉพาะรางวัลโบนัสคูปองเท่านั้น

วีเจที่ได้รับของขวัญตามลำดับมากที่สุด
และผู้เล่นที่ส่งของขวัญมากที่สุด
ตามเงื่อนไขจะได้รางวัล

อันดับ 1 รางวัลเงินสด 2,000 บาท + (โบนัสคูปอง 10% จากยอดส่งของขวัญกิจกรรม)
อันดับ 2 รางวัลเงินสด 1,500 บาท + (โบนัสคูปอง 4% จากยอดส่งของขวัญกิจกรรม)
อันดับ 3 รางวัลเงินสด 800 บาท + (โบนัสคูปอง 3% จากยอดส่งของขวัญกิจกรรม)
อันดับ 4 รางวัลเงินสด 500 บาท + (โบนัสคูปอง 2% จากยอดส่งของขวัญกิจกรรม)
อันดับ 5 รางวัลเงินสด 200 บาท + (โบนัสคูปอง 1% จากยอดส่งของขวัญกิจกรรม)

**ตัวอย่าง**
สมมุติมียอดการส่งของขวัญรวมทั้งหมด 300 ชิ้น
วีเจที่ได้รางวัลอันดับ 1 จะได้โบนัส 300,000 คูปอง
(คิดจาก 10% จากยอดส่งของขวัญทั้งหมด)
+ รางวัลอันดับ 1 จำนวน 2,000 บาท

ผู้เล่นที่ส่งของขวัญให้วีเจมากที่สุด
จะได้รับรางวัล
อันดับ 1 รางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 2 รางวัล 50,000 คูปอง
อันดับ 3-5 รางวัล 30,000 คูปอง

หมายเหตุ
– วีเจที่ได้รับรางวัลเงินสด หากหลังจบกิจกรรมวีเจไม่สามารถแอคทีฟ
ชั่วโมงไลฟ์ ได้อย่างน้อย 10 ชม. 3 วัน ขึ้นไป หรือมีผิดกฏ วีเจจะไม่ได้รับเงินรางวัลกิจกรรม
– VJ ที่ร่วมกิจกรรมจะต้องมีเวลาออนไลน์สะสม 6 ชั่วโมงขึ้นไปในช่วงเวลากิจกรรม
– VJ ranking ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้วีเจ Global และ วีเจ Tab Moods เข้าร่วมกิจกรรม
– VJ ที่ทำภารกิจจะต้องเซฟภาพหรือวีดีโอขณะทำกิจกรรม
ผ่าน App MCat และโพสต์บน Facebook ของตัวเองแบบสาธารณะ
ใส่ข้อความ #MCat และ IDX
แล้วส่งลิงค์แจ้งทีมงานทางแฟนเพจ MCat ภายในช่วงระยะเวลากิจกรรม
– VJ ที่ร่วมกิจกรรมนับเฉพาะการจัดรายการและพูดคุยกับผู้เล่นเท่านั้น
ในกรณีนอน ส่องห้องเปล่าพื้น เพดาน จอดำ
หรือทำสิ่งไม่เหมาะสมกับการจัดรายการจะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
– VJ ranking ขอสงวนสิทธิให้เฉพาะวีเจที่เซ็นสัญญาแบบ 1 ปี
– VJ ที่ไม่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิในการรับรางวัลกิจกรรม
– User ranking ที่ส่งของขวัญ ขอสงวนสิทธิไม่ให้วีเจที่เซ็นสัญญาเข้าร่วมกิจกรรม
– กรณีที่ยอดของขวัญเท่ากัน
จะให้สิทธิวีเจที่ได้รับของขวัญก่อนและยูสเซอร์ที่ส่งก่อน มีอันดับสูงกว่า
– ประกาศผลกิจกรรมภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
– กิจกรรมที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้
จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
– ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
– เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
– คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด