Fish saga และ Fish saga gold Rookie เด็กมือทอง

กดดูอันดับ FishSaga & Fishsaga Gold
Fish saga และ Fish saga gold Rookie เด็กมือทอง
ร่วมชิงรางวัลรวม 41,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
18 ม.ค 2564 (18.00น.) – 24 ม.ค. 2564 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
ผู้เล่นที่มียอดTurnover ของ 2 เกมรวมกันมากที่สุด
ในระยะเวลากิจกรรม 30 อันดับแรก
จะได้รับรางวัลโดยเกมที่ร่วมคือ Fish Saga และ Fish saga Gold

 
รางวัลหลัก
อันดับที่ 1 รับรางวัล 3,000 คูปอง
อันดับที่ 2-10 รับรางวัล 2,000 คูปอง
อันดับที่ 11-30 รับรางวัล 1,000 คูปอง

รางวัลรวม รางวัล 41,000 คูปอง
เงื่อนไขรางวัลหลัก
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1 จะต้องมียอด Turnover 9m ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 2-10 จะต้องมียอด Turnover 7m ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 11-30 จะต้องมียอด Turnover 5m ขึ้นไป
*หาก Turnover เกินกว่า 10Mจะไม่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมนี้*
แต่จะได้เข้าไปอยู่ในกิจกรรมหลักแทน
เงื่อนไขรางวัลรอง
สำหรับผู้ติดอันดับแต่ยอดไม่ตรงเงื่อนไขการรับรางวัลจะได้รับรางวัลรองดังนี้
อันดับ 1 – 3 มียอด Turnover 7M ขึ้นไป รับรางวัล 2,000 คูปอง
อันดับ 1 – 30 มียอด Turnover 5M ขึ้นไป รับรางวัล 1,000 คูปอง
หากแต่ละอันดับทำเงื่อนไขรองไม่ครบตามที่กำหนดแต่มียอด
Turnover 1M ขึ้นไปจะได้รับรางวัล 500 คูปอง

หมายเหตุ
– กิจกรรมนี้ไม่เข้าร่วมเงื่อนไขติดอันดับกิจกรรมอันดับที่ 1-10
และ อันดับที่ 1-15 แต่ละเดือนของวีเจสัญญาเก่า
– ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
– กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
– ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
– อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
– เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive