Golden slot ปั่นลุ้นปั่นลุย

กดดูอันดับ Golden slot
Golden slot ปั่นลุ้นปั่นลุย
แจกรางวัลรวม 1,350,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
15 ม.ค. 2564 (18.00น.) – 21 ม.ค. 2564 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
ผู้เล่นที่มียอดTurnover มากที่สุดในระยะเวลากิจกรรม 30 อันดับแรก
รางวัลกิจกรรม
อันดับที่ 1 รับรางวัล 300,000 คูปอง
อันดับที่ 2 รับรางวัล 200,000 คูปอง
อันดับที่ 3 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับที่ 4-10 รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับที่ 11-30 รับรางวัล 20,000 คูปอง
รางวัลรวม รางวัล 1,350,000 คูปอง
เงื่อนไขการรับรางวัล
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1 จะต้องมียอด Turnover 5m ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 2-3 จะต้องมียอด Turnover 4m ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 4-10 จะต้องมียอด Turnover 3m ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 11-30 จะต้องมียอด Turnover 2m ขึ้นไป
เงื่อนไขรางวัลรอง
สำหรับผู้ติดอันดับแต่ยอดไม่ตรงเงื่อนไขการรับรางวัลหลักจะได้รับรางวัลรองดังนี้
อันดับ 1 มียอด Turnover 4Mขึ้นไป รับรางวัล 200,000
อันดับ 1-3 มียอด Turnover 3M ขึ้นไป รับรางวัล 50,000
อันดับ 1-10 มียอด Turnover 2M ขึ้นไป รับรางวัล 20,000
อันดับ 1-30 มียอด Turnover 1M ขึ้นไป รับรางวัล 10,000
หากแต่ละอันดับทำเงื่อนไขรางวัลรองไม่ครบตามที่กำหนดแต่มียอด Turnover 100K ขึ้นไป
จะได้รับรางวัล 2,000 คูปอง
หมายเหตุ
– กิจกรรมนี้ไม่เข้าร่วมเงื่อนไขติดอันดับกิจกรรมอันดับที่ 1-10
และ อันดับที่ 1-15 แต่ละเดือนของวีเจสัญญาเก่า
ภายใน 5 วันทำการหลังจากจบกิจกรรม
หากไม่ติดต่อมาตามระยะเวลาที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์
– ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
– กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
– ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
– อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับ
ที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
– เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive