Mcat Mking Fighter

 

อันดับ วีเจ
ที่ได้คะแนนมากที่สุด

60248191
[8❽8]?Ṗ?ḶḶẏ?

67927640
ⓂⓋⓅ✨ƤαחƤαƬ⛅

61776895
[8❽8]?ForFilm♾

อันดับคะแนนสะสม “รอบที่ 4”

68073060
[8❽8]?เมเม?

57409913
[90ⓢ]นกโกะ

56432772
[ZEED]♡WaNiDa?

Mcat Mking Fighter
วีเจที่ได้รับของขวัญมากที่สุดตามเงื่อนไขจะได้รับรางวัล

26 ธ.ค. 63 (00.01น.) – 25 ม.ค. 64 (23.00น.)

ชื่อและราคา คะแนนกิจกรรม

MKing 10,000 Coupon
1 คะแนน

MDoll 13,000 Coupon
1 คะแนน

1. วีเจที่ได้รับคะแนนของขวัญมากที่สุดจะได้รับรางวัล
2. รางวัลจะแบ่งจากยอดโบนัสสะสม
ยิ่งมียอดส่งของขวัญมากจะยิ่งได้โบนัสสะสมมาก
3. วีเจที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลโบนัสรายสัปดาห์
จะต้องมีจำนวน MKing สะสมต่อสัปดาห์อย่างน้อย 20 ชิ้นขึ้นไป
รางวัลกิจกรรม
อันดับ 1 เงินรางวัลจากยอดสะสมโบนัสแชมเปี้ยน
MKing และ MDoll + ดาว MASERATI 15 วัน

อันดับ 2 เงินรางวัลจากยอดสะสมโบนัสแชมเปี้ยน
MKing และ MDoll + ดาว MASERATI 10 วัน

อันดับ 3 – 5 เงินรางวัลจากยอดสะสมโบนัสแชมเปี้ยน
MKing และ MDoll + ดาว MASERATI 7 วัน

อันดับ 6 – 15 เงินรางวัลจากยอดสะสมโบนัสแชมเปี้ยน
MKing และ MDoll

พิเศษ!!! วีเจที่ได้ยอดคะแนนสูงสุดอันดับ 1 – 5 ของแต่ละรอบสัปดาห์
จะได้รับรางวัลยอดโบนัสพิเศษ และจะต้องมีจำนวน MKing
สะสมต่อสัปดาห์อย่างน้อย 20 ชิ้นขึ้นไป
รอบโบนัสพิเศษ วันที่
รอบที่ 1 วันที่ 26 ธ.ค. 63 (00.01) – 29 ธ.ค. 63 (22.00)
รอบที่ 2 วันที่ 29 ธ.ค. 63 (22.01) – 5 ม.ค. 64 (22.00)
รอบที่ 3 วันที่ 5 ม.ค. 64 (22.01) – 12 ม.ค. 64 (22.00)
รอบที่ 4 วันที่ 12 ม.ค. 64 (22.01) – 19 ม.ค. 64 (22.00)

รางวัลยอดโบนัสสะสมประจำสัปดาห์
อันดับ 1 ได้รับ 5,000 บาท
อันดับ 2 ได้รับ 1,000 บาท
อันดับ 3 ได้รับ 500 บาท
อันดับ 4 ได้รับ 300 บาท
อันดับ 5 ได้รับ 200 บาท

รางวัล User ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด
อันดับ 1 รับรางวัล 120,000 คูปอง + Platinum Crown 7 วัน
อันดับ 2 รับรางวัล 80,000 คูปอง + Platinum Crown 5 วัน
อันดับ 3 รับรางวัล 50,000 คูปอง + Platinum Crown 3 วัน
อันดับ 4-5 รับรางวัล 30,000 คูปอง + Platinum Crown 3 วัน

หมายเหตุ
– สงวนสิทธิ์หากวีเจส่งของขวัญให้กับวีเจด้วยกัน จะไม่นับคะแนนกิจกรรม
– VJ Ranking ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะวีเจธรรมดาที่เซ็นสัญญาเท่านั้น
(วีเจ Global ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม)
– วีเจที่ได้รับรางวัลเงินสด หากหลังจบกิจกรรมวีเจไม่สามารถแอคทีฟ ชมไลฟ์
ได้อย่างน้อย 10 ชม. 3 วัน ขึ้นไป หรือมีผิดกฏ วีเจจะไม่ได้รับเงินรางวัลกิจกรรม
– VJ / User ที่ติดอันดับทุกกิจกรรม จะได้รับดาวพิเศษ
MASERATI / ยศพิเศษ Platinum Crown โดยระยะเวลาจะนับต่อกัน
– User ranking นับเฉพาะผู้เล่นที่ส่งของขวัญให้ VJ Normal เท่านั้น
– VJ ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลจะต้องเป็นวีเจที่มียอดของขวัญกิจกรรม
ครบตามที่กำหนด ภายในช่วงเวลาเท่านั้น
– VJ ที่ร่วมกิจกรรมนับเฉพาะการจัดรายการ
และพูดคุยกับผู้เล่นเท่านั้นในกรณีนอน
ส่องห้องเปล่าพื้น เพดาน จอดำหรือทำสิ่งไม่เหมาะสมกับการจัดรายการ
จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
– กรณีที่ยอดของขวัญเท่ากันจะให้สิทธิ์วีเจที่ได้รับของขวัญก่อน
และยูสเซอร์ที่ส่งก่อนมีอันดับสูงกว่า
– ประกาศผลกิจกรรมภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
– ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
– เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
– วีเจที่ได้รับรางวัลเงินสด หากหลังจบกิจกรรมวีเจไม่สามารถแอคทีฟ ชมไลฟ์
ได้อย่างน้อย 10 ชม. 3 วัน ขึ้นไป
หรือมีผิดกฏ วีเจจะไม่ได้รับเงินรางวัลกิจกรรม.