Mole Hit&Hammer ตีตุ่นให้มันมือ

กดดูอันดับ Mole Hit & Hammer
Mole Hit&Hammer ตีตุ่นให้มันมือ
ร่วมชิงรางวัล 1,400,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
15 ม.ค. 2564 (18.00น.) – 22 ม.ค. 2564 (23.59น.)

รายละเอียดกิจกรรม
ผู้เล่นที่มีจำนวนยอด Turnover มากที่สุดภายในระยะเวลากิจกรรม
จำนวน 30อันดับแรกจะได้รับรางวัล

เกมที่เข้าร่วม
1.Mole Hit
2.Hammer

รางวัลกิจกรรม
อันดับที่ 1 รับรางวัล 200,000 คูปอง
อันดับที่ 2 รับรางวัล 150,000 คูปอง
อันดับที่ 3 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับที่ 4-10 รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับที่ 11-30รับรางวัล 30,000 คูปอง

รางวัลรวมมูลค่า 1,400,000 คูปอง
เงื่อนไขการรับรางวัล

ผู้ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-3 ต้องมียอด Turnover 8M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 4-10 ต้องมียอด Turnover 4M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 11-30 ต้องมียอด Turnover 2M ขึ้นไป

เงื่อนไขการรับรางวัลรอง
สำหรับผู้ติดอันดับแต่ยอดไม่ตรงเงื่อนไขการรับรางวัลจะได้รับรางวัลดังนี้
อันดับ 1-3 มียอด Turnover 4M ขึ้นไป
รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับ 1-10 มียอด Turnover 2M ขึ้นไป
รับรางวัล 30,000 คูปอง
หากแต่ละอันดับ ที่ทำ เงื่อนไข รอง ไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover ครบ 500K ขึ้นไป
จะได้รับรางวัล 5,000 คูปอง

หมายเหตุ
– กิจกรรมนี้ไม่เข้าร่วมเงื่อนไขติดอันดับกิจกรรมอันดับที่ 1-10
และ อันดับที่ 1-15 แต่ละเดือนของวีเจสัญญเก่า
– ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
– กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
– ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
– อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
– เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลักสอบ-สำหรับยูสเซอร์อื่นๆ
ที่ไม่ใช่ยูสเซอร์ ของประเทศไทย
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
– กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive