Morning Animal With Chicken

อันดับวีเจที่ได้รับ ” Chicken “มากที่สุด

63348762
LTC?gift_zaa?

63092080
[8❽8]?สิงึดติ

69578301
[?❷❾]KJMuAY?

กดดูอันดับเพิ่มเติม
Morning Animal With Chicken
ส่งสนุกทุกเช้าวีเจที่ได้รับของขวัญมากที่สุด
และทำตามเงื่อนไขกิจกรรมจะได้รับรางวัล
ระยะเวลากิจกรรม
16 – 22 มกราคม 2564 เวลา 06.00 – 12.00 น. ของทุกวัน
ของขวัญกิจกรรม

Chicken
30 Coupon

– วีเจที่ได้รับของขวัญมากที่สุดจะได้รับรางวัล
– วีเจจะต้องออนไลน์ทุกวันในช่วงเวลากิจกรรม 06.00 – 12.00 น.
อย่างน้อยวันละ 1 ชม.
– กรณีล็อคห้องจะไม่นับเวลาออนไลน์
-ส่งในช่วงเวลากิจกรรมเท่านั้น

วีเจที่ชนะจะได้รับรางวัล
อันดับ 1 รางวัล 150,000 คูปอง
อันดับ 2 รางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 3-5 รางวัล 50,000 คูปอง
อันดับ 6-10 รางวัล 30,000 คูปอง

หมายเหตุ
– จะต้องมียอดรวมของขวัญทั้งหมดในช่วงเวลากิจกรรม ขั้นต่ำ 2,000 ชิ้นขึ้นไป
หากไม่ถึงตามที่กำหนด ผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดจะไม่ได้รับรางวัลใดๆ
– VJ ranking ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้วีเจ Global เข้าร่วมกิจกรรม
– กรณีที่ยอดของขวัญเท่ากันจะให้สิทธิวีเจที่ได้รับของขวัญชิ้นล่าสุดก่อนมีอันดับสูงกว่า
– วีเจที่ร่วมกิจกรรมนับเฉพาะการจัดรายการและพูดคุยกับผู้เล่นเท่านั้น
ในกรณีนอน ส่องห้องเปล่าพื้น เพดาน จอดำ
หรือทำสิ่งไม่เหมาะสมกับการจัดรายการ จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
– ทีมงานจะตรวจสอบและส่งรางวัลให้ภายใน 5 วันทำการหลังจบกิจรรม
– ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
– เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก