Ninjutsu ปั่นแตกแจกดุ

กดดูอันดับ Ninjatsu
Ninjutsu ปั่นแตกแจกดุ
ร่วมชิงรางวัลรวม 770,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
20 ม.ค. 2564 (18.00น.) – 27 ม.ค. 2564 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
ผู้เล่นที่มียอด Turnover มากที่สุด 30 อันดับแรกจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล
รางวัลหลัก
อันดับที่ 1 รับรางวัล 200,000 คูปอง
อันดับที่ 2 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับที่ 3 รับรางวัล 60,000 คูปอง
อันดับที่ 4-10 รับรางวัล 30,000 คูปอง
อันดับที่ 11-30 รับรางวัล 10,000 คูปอง

รางวัลรวม 770,000 คูปอง
เงื่อนไขรางวัลหลัก
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1 ต้องมีจำนวนยอด Turnover 8M คูปองขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 2-3 ต้องมีจำนวนยอด Turnover 4M คูปองขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 4-10 ต้องมีจำนวนยอด Turnover 2M คูปองขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 11-30 ต้องมีจำนวนยอด Turnover 500K คูปองขึ้นไป
เงื่อนไขรางวัลรอง
สำหรับผู้ติดอันดับแต่ยอดไม่ตรงเงื่อนไขการรับรางวัลหลักจะได้รับรางวัลรองดังนี้
อันดับ 1 มียอด Turnover 4M ขึ้นไปจะได้รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 1-3 มียอด Turnover 2M ขึ้นไปจะได้รับรางวัล 30,000 คูปอง
อันดับ 1-10 มียอด Turnover 500K ขึ้นไปจะได้รับรางวัล 10,000 คูปอง
อันดับ 1-30 มียอด Turnover 250K ขึ้นไปจะได้รับรางวัล 5,000 คูปอง
หากแต่ละอันดับทำเงื่อนไขรางวัลรองไม่ครบตามที่กำหนดแต่มียอด Turnover 100K ขึ้นไป
จะได้รับรางวัล 2,000 คูปอง

หมายเหตุ
– กิจกรรมนี้ไม่เข้าร่วมเงื่อนไขติดอันดับกิจกรรมอันดับที่ 1-10
และ อันดับที่ 1-15 แต่ละเดือนของวีเจสัญญาเก่า
– ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
– กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
– ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
– อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
– เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive