Pirate king ตำนานกองโจรปีศาจ

กดดูอันดับ Pirate king
Pirate king ตำนานกองโจรปีศาจ
แจกรางวัลรวม 1,150,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
20 ม.ค. 2564 (18.00น.) – 27 ม.ค. 2564 (23.59น.)

รายละเอียดกิจกรรม
ผู้เล่นที่มียอด Turnover มากที่สุด 30 อันดับแรก
จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล จากทาง Mlive

กิจกรรมนี้ร่วมกิจกรรมพิเศษ
The Master of Honor คลิก
รางวัลกิจกรรมหลัก
อันดับ 1 เงินรางวัล 300,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 200,000 คูปอง
อันดับ 3 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 4 – 10 รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับ 11 – 30 รับรางวัล 10,000 คูปอง

รวมรางวัลแจกสูงสุด
1,150,000 คูปอง
เงื่อนไขการรับรางวัลกิจกรรมหลัก

ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-3 ต้องมีจำนวนยอด
Turnover 15M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 4-10 ต้องมีจำนวนยอด
Turnover10M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 11-30 ต้องมีจำนวนยอด
Turnover 5M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล

เงื่อนไขการรับรางวัลรอง
สำหรับผู้เล่นที่ติดอันดับแต่ยอดไม่ถึงเงื่อนไขการรับรางวัลหลัก
จะได้รับรางวัลรองดังนี้
อันดับ 1-3 มียอด Turnover 10M ขึ้นไป รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับ 1-10 มียอด Turnover 5M ขึ้นไป รับรางวัล 10,000 คูปอง
หากแต่ละอันดับ ที่ทำ เงื่อนไขรอง ไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover ครบ 1M ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 3,000 คูปอง

หมายเหตุ
-กิจกรรมนี้ไม่เข้าร่วมเงื่อนไขติดอันดับกิจกรรมอันดับที่ 1-10
และ อันดับที่ 1-15 แต่ละเดือนของวีเจสัญญาเก่า
– ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
– กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
– ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
– อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
– เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
– กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive