slot machine ปั่นรัว มุ่งสู่ดาว

slot machine ปั่นรัว มุ่งสู่ดาว
รางวัลรวม 7,700,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
20 ม.ค. 2564 (18.00น.) – 27 ม.ค. 2564 (23.59น.)รายละเอียดกิจกรรม
ผู้เล่นที่มี รอบการเล่น มากที่สุด 30 อันดับแรก
ภายในระยะเวลากิจกรรมจะได้รับรางวัล

Betline ที่ร่วมรายการ
Betline 500 (4,500 คูปอง)
Betline 1,000 (9,000 คูปอง)
Betline 5,000 (45,000 คูปอง)

รางวัลกิจกรรม
อันดับ 1 ทุกๆ รอบการเล่น 1,500 รอบ
จะได้รับรางวัล 100,000 คูปอง
(จำกัดสูงสุด 1,500,000 คูปอง)

อันดับ 2 ทุกๆ รอบการเล่น 1,500 รอบ
จะได้รับรางวัล 100,000 คูปอง
(จำกัดสูงสุด 1,000,000 คูปอง)

อันดับ 3 ทุกๆ รอบการเล่น 1,500 รอบ
จะได้รับรางวัล 100,000 คูปอง
(จำกัดสูงสุด 500,000 คูปอง)

อันดับ 4 – 10 รับรางวัล 100,000 คูปอง

อันดับ 11-30 รับรางวัล 50,000 คูปอง

รางวัลพิเศษ
22 ม.ค.
ผู้เล่น ที่ทำยอด Turnover 5,000,000 คูปอง
ภายในวันที่ 22 วันเดียว จะได้รับรางวัลเพิ่ม 50,000 คูปอง

24 ม.ค.
ผู้เล่น ที่ทำยอด รอบการเล่น ถึง 1,000 รอบ
ภายในวันที่ 24 วันเดียว จะได้รับรางวัลเพิ่ม 50,000 คูปอง

26 ม.ค.
ผู้เล่น ที่ทำยอด Turnover 20,000,000 คูปอง
ภายในวันที่ 26 วันเดียว จะได้รับรางวัลเพิ่ม 200,000 คูปอง

(เงื่อนไข รางวัลพิเศษ : จำกัดเฉพาะ ผู้เล่น 10 ท่านแรก
ที่ทำครบเงื่อนไข ในแต่ละวันเท่านั้น)

รางวัลรวม
7,700,000 คูปอง
เงื่อนไขการรับรางวัล

ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-3 จะได้รับรางวัล ตาม รอบการเล่น
ที่ทำได้ แต่ละอันดับ จะได้รับรางวัล ไม่เท่ากัน

ผู้เล่นที่ติดอันดับ 4-10 ต้องมีรอบการเล่น 1,500 รอบ
หากมีรอบการเล่นไม่ครบครบตามที่กำหนด
แต่มีจำนวนรอบการเล่น ถึง 1,000 รอบ
จะได้รับรางวัลเท่ากับที่ 11-30

ผู้เล่นที่ติดอันดับ 11-30 ต้องมีรอบการเล่น 1,000 รอบ ขึ้นไป
(กรณี ผู้เล่นอันดับ 1 – 30 หากมีรอบการเล่น ไม่ครบ ตามที่กำหนด
แต่มีรอบ การเล่น ถึง 500 รอบ ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 10,000 คูปอง)

หมายเหตุ
– กิจกรรมนี้ไม่เข้าร่วมเงื่อนไขติดอันดับกิจกรรมอันดับที่ 1-10
และ อันดับที่ 1-15 แต่ละเดือนของวีเจสัญญาเก่า
หากไม่ติดต่อมาตามระยะเวลาที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์
– ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
– กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
– ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
– อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับ
ที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
– เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
– กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive