slot machine ปั่นหนัก จัดสุด

slot machine ปั่นหนัก จัดสุด
รางวัลรวม 21,600,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
20 ม.ค. 2564 (18.00น.) – 27 ม.ค. 2564 (23.59น.)

รายละเอียดกิจกรรม
ผู้เล่นที่มียอด Turnover มากที่สุด 30 อันดับแรก
ภายในระยะเวลากิจกรรมจะได้รับรางวัล

Betline ที่เข้าร่วม
Betline 5,000 (45,000 คูปอง)
Betline 10,000 (90,000 คูปอง)
Betline 20,000 (180,000 คูปอง)
Betline 40,000 (360,000 คูปอง)

รางวัลกิจกรรม
อันดับ 1 ทุกๆยอด Turnover 1,500,000
จะได้รับรางวัล 100,000 คูปอง
(จำกัดสูงสุด 6,000,000 คูปอง)
อันดับ 2 ทุกๆยอด Turnover 1,500,000
จะได้รับรางวัล 100,000 คูปอง
(จำกัดสูงสุด 3,000,000 คูปอง)
อันดับ 3 ทุกๆยอด Turnover 1,500,000
จะได้รับรางวัล 100,000 คูปอง
(จำกัดสูงสุด 1,500,000 คูปอง)
อันดับ 4 – 10 รับรางวัล 300,000 คูปอง
อันดับ 11-30 รับรางวัล 50,000 คูปอง

รางวัลพิเศษ
21 ม.ค.
ผู้เล่น ที่ทำยอด Turnover 15,000,000 คูปอง
ภายในวันที่ 21 วันเดียว จะได้รับรางวัลเพิ่ม 200,000 คูปอง

23 ม.ค.
ผู้เล่น ที่ทำยอด รอบการเล่น ถึง 50 รอบ
ภายในวันที่ 23 วันเดียว จะได้รับรางวัลเพิ่ม 100,000 คูปอง

25 ม.ค.
ผู้เล่น ที่ทำยอด Turnover 30,000,000 คูปอง
ภายในวันที่ 25 วันเดียว จะได้รับรางวัลเพิ่ม 500,000 คูปอง

27 ม.ค.
ผู้เล่น ที่ส่งภาพ Jackpot หลัก ล้าน!! ขึ้นไป ที่ได้จากการเล่นเกม
ภายในวันที่ 27 ม.ค. จะได้รับรางวัลเพิ่มฟรีๆ
จำนวน 50 % จากภาพ Jackpot ที่ได้
(เงื่อนไข รางวัลพิเศษ : จำกัดเฉพาะ ผู้เล่น 10 ท่านแรก
ที่ทำครบเงื่อนไข ในแต่ละวันเท่านั้น)

รางวัลรวม
21,600,000 คูปอง
เงื่อนไขการรับรางวัล

ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-3 จะได้รับรางวัล ตามยอด Turnover ที่ทำได้
แต่ละอันดับ จะได้รับรางวัล ไม่เท่ากัน

ผู้เล่นที่ติดอันดับ 4-10 ต้องมียอด Turnover
ครบ 5,000,000 หากมียอด Turnover ไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มีจำนวนยอด Turnover ถึง 1,000,000
จะได้รับรางวัลเท่ากับที่ 11-30

ผู้เล่นที่ติดอันดับ 11-30 ต้องมียอด Turnover
ครบ 1,000,000 ขึ้นไป
(กรณี ผู้เล่นอันดับ 1 – 30 หากมียอด Turnoverไม่ครบ
ตามที่กำหนด แต่มียอด Turnover ถึง 500,000 ขึ้นไป
จะได้รับรางวัล 10,000 คูปอง)

หมายเหตุ
– กิจกรรมนี้ไม่เข้าร่วมเงื่อนไขติดอันดับกิจกรรมอันดับที่ 1-10
และ อันดับที่ 1-15 แต่ละเดือนของวีเจสัญญาเก่า
หากไม่ติดต่อมาตามระยะเวลาที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์
– ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
– กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
– ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
– อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับ
ที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
– เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
– กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive