Slot777&GreaSailing เล่นคู่สู้รางวัล

กดดูอันดับ Slot777 & GreaSailing
Slot777&GreaSailing เล่นคู่สู้รางวัล
รางวัลรวม 760,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
18 ม.ค. 2564 (18.00น.) – 26 ม.ค. 2564 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
ผู้เล่นที่มียอด Turnover มากที่สุด 30 อันดับแรก
ภายในระยะเวลากิจกรรมจะได้รับรางวัล
รางวัลกิจกรรม
อันดับ 1 จะได้รับรางวัล 200,000 คูปอง
อันดับ 2 จะได้รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 3 จะได้รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับ 4 – 10 รับรางวัล 30,000 คูปอง
อันดับ 11-30 รับรางวัล 10,000 คูปอง

รางวัลรวม 760,000 คูปอง
เงื่อนไขการรับรางวัล
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-3 ต้องมียอด Turnover 3M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 4-10 ต้องมียอด Turnover 1M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 11-30 ต้องมียอด Turnover 500K ขึ้นไป
เงื่อนไขการรับรางวัลรอง
สำหรับผู้ติดอันดับแต่ยอดไม่ตรงเงื่อนไขการรับรางวัล
จะได้รับรางวัลดังนี้

อันดับ 1-3 มียอด Turnover 1M ขึ้นไป รับรางวัล 30,000 คูปอง
อันดับ 1-10 มียอด Turnover 500K ขึ้นไป รับรางวัล 10,000 คูปอง
หากแต่ละอันดับ ที่ทำ เงื่อนไข รอง ไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover ครบ 300K ขึ้นไป
จะได้รับรางวัล 5,000 คูปอง

หมายเหตุ
– กิจกรรมนี้ไม่เข้าร่วมเงื่อนไขติดอันดับกิจกรรมอันดับที่ 1-10
และ อันดับที่ 1-15 แต่ละเดือนของวีเจสัญญาเก่า
หากไม่ติดต่อมาตามระยะเวลาที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์
– ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
– กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
– ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
– อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับ
ที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
– เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive