Super Jackpot

อันดับ VJ ที่ได้คะแนนมากที่สุด

60108721
Vr1.หนุงหนิง?

60248191
[8❽8]?Ṗ?ḶḶẏ?

69259848
AG??น้องน้ำ?

อันดับ User ที่ได้คะแนนมากที่สุด

89651732
???ตู่???

54687613
p.บอย???

63646594
คิดถึงแต่ต้องทน

กดดูอันดับเพิ่มเติม
Super Jackpot
แตกสนั่นจัดเต็มกับของขวัญ Jackpot 4 สหาย
Jackpot Time / Big Jackpot / Teak / Jackpot Master
สายแตกห้ามพลาดเด็ดขาด! ยิ่งส่งเยอะยิ่งได้ลุ้น!!
ระยะเวลากิจกรรม
18 ม.ค. 64 (16:00น.) – 23 ม.ค. 64 (23:00น.)

ของขวัญกิจกรรม
 Jackpot Time
20 คูปอง
 Big Jackpot
20 คูปอง
 Teak
20 คูปอง
 Jackpot Master
10 คูปอง

เงื่อนไขการนับคะแนน
1. ของขวัญกิจกรรมนับเป็นคะแนนดังนี้
10 คูปอง = 1 คะแนน
20 คูปอง = 2 คะแนน
2. ส่งของขวัญที่กำหนดและทำแจ๊คพอตแตก 500 เท่า จะได้รับเพิ่ม 100 คะแนน
เช่น User ส่งของขวัญ Jackpot Master 9 ชิ้น และ แตก 500 เท่า
User และ VJ จะได้รับ 109 คะแนน
หรือ User ส่งของขวัญ Jackpot Time 9 ชิ้น และ แตก 500 เท่า
User และ VJ จะได้รับ 118 คะแนน
3. User ต้องส่งของขวัญกิจกรรมให้ VJ เท่านั้น
กรณี User ส่งให้ User ด้วยกัน หรือ VJ ส่งให้ VJ หรือ User จะไม่นับคะแนนสะสม

ช่วงเวลาสุดพิเศษเวลา 10:00 – 20:00น.
จัดให้ X2 เท่าทุกๆ 5 นาทีแรกของต้นชม.กันไปเลย!!!

ช่วงเวลา X2 10:00 – 10:05น. 11:00 – 11:05น. 12:00 – 12:05น.
13:00 – 13:05น. 14:00 – 14:05น. 15:00 – 15:05น. 16:00 – 16:05น.
17:00 – 17:05น. 18:00 – 18:05น. 19:00 – 19:05น. 20:00 – 20:05น.

User ที่สะสมคะแนนได้มากที่สุด รับรางวัล
อันดับ 1 รับรางวัล 150,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 3 รับรางวัล 80,000 คูปอง
อันดับ 4-5 รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับ 6-7 รับรางวัล 35,000 คูปอง

VJ ที่ได้รับของขวัญกิจกรรมมากที่สุด รับรางวัล
อันดับ 1 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับ 3 รับรางวัล 30,000 คูปอง

รางวัลพิเศษ
User ที่มีคะแนนสะสมมากกว่า 50,000 คะแนน
ลุ้นรับรางวัล 200,000 คูปอง จำนวน 1 รางวัล

User ที่มีคะแนนสะสมมากกว่า 25,000 คะแนน
ลุ้นรับรางวัล 60,000 คูปอง จำนวน 2 รางวัล

รางวัลรวม 1,000,000 คูปอง

หมายเหตุ
– VJ และ User จะต้องมีคะแนนสะสม 5,000 คะแนนขึ้นไปจึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล
หากคะแนนสะสมต่ำกว่าที่กำหนดทีมงานขอตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลกิจกรรม
– VJ ที่ร่วมกิจกรรมจะต้องมีเวลาออนไลน์สะสม 6 ชั่วโมงขึ้นไป
– User ranking ที่ส่งของขวัญ ขอสงวนสิทธิไม่ให้วีเจที่เซ็นสัญญาเข้าร่วมกิจกรรม
– วีเจที่ร่วมกิจกรรมนับเฉพาะการจัดรายการและพูดคุยกับผู้เล่นเท่านั้น
ในกรณีนอน ส่องห้องเปล่า พื้น เพดาน จอดำ
หรือทำสิ่งไม่เหมาะสมกับการจัดรายการ จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
– วีเจที่ร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมให้บริษัทฯนำภาพที่โพสต์ร่วมกิจกรรมนี้
ไปใช้ในกิจกรรมทางการตลาดได้
โดยจะไม่กล่าวอ้างเพื่อเรียกร้องสิทธิ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
– เฉพาะวีเจที่เซ็นสัญญาแบบ 1 ปี
– ประกาศผลกิจกรรมภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
– ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า – การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
– เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
– คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia